Kde sa zamestnať po skončení školy – tlačiarne

Po úspešnom ukončení Strednej odbornej školy polygrafickej majú naši absolventi možnosť zamestnať sa okrem iného i v niektorej z tlačiarní, napr.:

 

NEOGRAFIA, a.s.

ul. Sučianska 39A
038 61 Martin-Priekopa
Slovensko
Tel: +421 43 420 12 41
E-mail: info@neografia.sk
Web: www.neografia.sk

P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.

Hraničná 16
821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5341 1511, 5341 1555
E-mail: marketing@pmp.sk
Web: www.pmp.sk

NIKARA

Róbert Jurových – NIKARA
M. R. Štefánika 858/25
963 01 Krupina
Web: www.nikara.sk

TBB, a.s.

Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421/48/4307 111
E-mail: info@tbb.sk
Web: www.tbb.sk

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6
834 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 49 49 31 11
E-mail: grafia@grafia.sk
Web: www.grafia.sk