KDE SA ZAMESTNAŤ PO SKONČENÍ ŠKOLY?

Po úspešnom ukončení Strednej odbornej školy polygrafickej majú naši absolventi možnosť zamestnať sa okrem iného i v rôznych tlačiarňach, vydavateľstvách, reprografických štúdiách, reklamných agentúrach, televíziách, webdizajnérskych firmách, produkčných spoločnostiach, redakciách kníh, novín a časopisov a pod.

Ak patríte medzi tých, ktorí riešia otázku, kde sa zamestnať po skončení školy, tak na tejto webovej stránke prinášame kontakty na niektorých potencionálnych budúcich zamestnávateľov absolventov našej školy.

 

Tlačiarne:

NEOGRAFIA, a.s.
P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
NIKARA
TBB, a.s.
Slovenská Grafia a.s.

Vydavateľstvá:

News and Media Holding a.s.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o
VEDA, vydavateľstvo SAV
VELDAN spol. s.r.o.
Wolters Kluwer s. r. o.

Reprografické štúdiá:

Alica Dórová – ALDO
BERIX, s.r.o.
FO ART s.r.o.
PURGINA spol. s r.o.

Reklamné agentúry:

Wiktor Leo Burnett, s.r.o.
MADNESS ADVERTISING k. s.
A-21,s.r.o.
TRIAD Advertising
digita.sk, s.r.o.
MONARCH, akciová spoločnosť

Dodávatelia spotrebných materiálov:

Antalis, a.s.
Europapier Slovensko
Fujifilm Slovensko
SCP PAPIER, a. s.
KOHIPRES, spol. s r.o.

Dodávatelia technológií:

Koenig & Bauer Group
Heidelberger Druckmaschinen AG
M&P spol s r.o.
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r.o.

Produkčné spoločnosti:

Leopard Production
1. produkčná s. r. o