Kde sa zamestnať po skončení školy – dodávatelia technológií pre tlačiarne

Po úspešnom ukončení Strednej odbornej školy polygrafickej majú naši absolventi možnosť zamestnať sa okrem iného i v niektorej spoločnosti, ktorá dodáva technológie pre tlačiarne, napr.:

 

Koenig & Bauer Group

Web: www.kba.com

Heidelberger Druckmaschinen AG

Web: www.heidelberg.com/sk

M&P spol s r.o.

M&P spol s r.o.
Jánošíkova 264
010 01 Žilina
Tel.: +421 - 41 - 562 36 21
Tel.: +421 - 41 - 562 51 48
Tel.: +421 - 41 - 500 00 41
E-mail: mbox@map.sk
Web: www.map.sk

GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r.o.

GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r.o.
Račianska 190
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 44871216, +421 2 44871181
E-mail: grafitec@grafitec.sk
Web: www.grafitec.sk