Kde sa zamestnať po skončení školy – produkčné spoločnosti

Po úspešnom ukončení Strednej odbornej školy polygrafickej majú naši absolventi možnosť zamestnať sa okrem iného i v niektorej z produkčných spoločností, napr.:

 

Leopard Production

Leopard Production
Sreznevského 3
831 03 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 321 447 55
E-mail: produkcia@leopardproduction.sk
Web: www.leopardproduction.sk

1. produkčná s. r. o

Capture s.r.o
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava
Tel.: +421 907 987 734
E-mail: office@1produkcna.sk
Web: www.1produkcna.sk