Kde sa zamestnať po skončení školy – repro štúdiá

Po úspešnom ukončení Strednej odbornej školy polygrafickej majú naši absolventi možnosť zamestnať sa okrem iného i v niektorom z reprografických štúdií, napr.:

 

Alica Dórová – ALDO

Račianska 190
831 06 Bratislava
Tel.: 02/6224 0047
Mobil: 0905 471 812, 0905 650 811
E-mail: aldo@aldodesign.sk
Web: aldodesign.sk

BERIX, s.r.o.

Jaskový rad 213
831 01 Bratislava
E-mail: ctp@berix.sk
Web: www.berix.sk

FO ART s.r.o.

Prešovská 45
821 02 Bratislava
E-mail: foart@foart.sk
Tel/Fax: +421 02/ 44 63 56 13
Tel.:+421 02 / 44 63 56 12, tel.: +421 02/ 44 37 37 12
Web: www.foart.sk

PURGINA spol. s r.o.

PREVÁDZKA
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
Slovakia
Tel.: +421 2 4487 2895/6
E-mail: purgina@purgina.sk
Web: www.purgina.sk