Kde sa zamestnať po skončení školy – vydavateľstvá

Po úspešnom ukončení Strednej odbornej školy polygrafickej majú naši absolventi možnosť zamestnať sa okrem iného i v niektorom z vydavateľstiev, napr.:

 

News and Media Holding a.s.

Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
Web: www.newsandmedia.sk

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o

Sasinkova 5
811 08 Bratislava
Web: www.mladeleta.sk

VEDA, vydavateľstvo SAV

Dúbravská cesta 9,
845 02 Bratislava
E-mail: vedasav@savba.sk
Tel: +421220920203
Web: veda.sav.sk

VELDAN spol. s.r.o.

Leoša Janáčka 38
917 01 Trnava
Web: printprogress.sk

Wolters Kluwer s. r. o.

Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
E-mail: office@wolterskluwer.sk
Recepcia: +421 2 58 10 20 10
ASPI hotline: 0800 611 911
Web: www.wolterskluwer.sk